DMS

Pro řízení a správu dokumentů implementujeme DMS (Document Management System) THEREFORE. Systém poskytuje komplexní řešení problematiky správy, uložení a práce s elektronickými dokumenty. Všechny zpracovávané dokumenty jsou ukládány v zabezpečeném úložišti a veškeré přístupy k uloženým datům systému jsou logovány. V systému je možné ukládat libovolné typy dokumentů a propojovat je se záznamy v externích systémech (ERP, CRM a dalších). Uložené dokumenty je možné jednoduše vyhledávat, číst a upravovat.

Výhody / Přínosy

• Okamžitý přístup k dokumentům odkudkoli
• Zabezpečené uložení dokumentů
• Automatické verzování dokumentů
• Workflow pro automatizované zpracování dokumentů
• Připravenost na odporu požadavků problematiky GDPR

Mobilní přístup

Uživatelé mohou k systému přistupovat také prostřednictvím mobilních klientů pro platformy Apple i Android a mohou tak pracovat s dokumenty prakticky bez omezení i na svých cestách. Mobilního klienta musí mít uživatel nainstalovaného na svém mobilním zařízení jako samostatnou aplikaci, která se zabezpečeně připojuje k systému. Prostředí mobilního klienta je uživatelsky přehledné a příjemné pro běžnou práci.

Ukládání dokumentů

Všechny dokumenty jsou fyzicky uloženy v zabezpečeném úložišti systému na serveru. Úložiště zajišťuje řízený přístup k dokumentům pouze definovaným uživatelům na základě jejich přístupových práv a není možné je jakkoli modifikovat bez toho, aniž by měl uživatel pro tyto změny nastavená práva. Systém zajišťuje evidenci kompletní historie zpracovávaných dokumentů automaticky.

Indexace a vyhledávání

Každý dokument v systému obsahuje sadu popisných dat, zv. metadat a podle těchto údajů lze každý dokument zaevidovat a vyhledat, aniž by bylo nutné znát přesný název dokumentu. Dokumenty je tak možné vyhledávat na základě více údajů (např. číslo faktury, variabilní symbol, název společnosti atd.).

Integrace s dalšími systémy

Každý dokument uložený v systému může být v případě nutnosti provázán se záznamem v externím systému, např. ERP, nebo CRM. Dokumenty je možné vyhledávat přímo v DMS systému, nebo otevřít přímo při práci se záznamem v externím systému (např. při práci s přijatou fakturou v ERP může být ihned otevřen naskenovaný dokument faktury, včetně všech dalších souvisejících dokladů a dat).

V případě zájmu o tento systém nás kontaktujte. Děkujeme.

Další produkty

scan2x

Digitalizace a OCR

Pro automatizované vytěžování dat digitalizovaných dokumentů implementujeme systém Scan2x.
ZOBRAZIT VÍCE →
oatest

Atesty Online

Specializované řešení pro online vytěžování dat z materiálových atestů.
ZOBRAZIT VÍCE →