Digitalizace a OCR

Pro automatizované vytěžování dat z naskenovaných, nebo elektronických dokumentů implementujeme inteligentní digitalizační systém Scan2x společnosti Avantech. Systém umožňuje digitalizaci dokumentů skenováním a následně zajišťuje automatické vyhledání a rozpoznání požadovaných dat v dokumentech prostřednictvím OCR enginu. Systém vyhledá např. číslo faktury, datum splatnosti, variabilní symbol, DUZP, atd. Použitím tohoto systému odpadá nutnost třídění a zdlouhavého ručního přepisování požadovaných údajů z papírových, či elektronických dokumentů do jiných externích systémů. Dojde tak k podstatnému zrychlení a usnadnění práce s vysokou garancí snížení chybovosti.

Výhody / Přínosy

• Redukce finančních nákladů
• Úspora času při zpracování dokumentů
• Zvýšení kvality vstupních dat, snížení chybovosti, validace dat oproti dalším systémům
• Rychlejší a snazší import dat do systému
• Provádění automatické validace dat
• Vytěžování libovolných typů dokumentů

Scan2x

Scan2x může být implementován u zákazníků jako serverové řešení, kdy vytěžování dokumentů probíhá automatizovaně vždy na straně serveru, nebo jako samostatná aplikace, vyžadující obsluhu. Zpracování (skenování, rozpoznávání a validace) dokumentů tak může probíhat na několika pracovištích zároveň, nebo pouze na jednom místě.

V případě zájmu o tento systém nás kontaktujte. Děkujeme.

Další produkty

dms

DMS

Pro řízení a správu dokumentů implementujeme DMS systém THEREFORE.
ZOBRAZIT VÍCE →
oatest

Atesty Online

Specializované řešení pro online vytěžování dat z materiálových atestů.
ZOBRAZIT VÍCE →